قوانین و مقررات

1: نظراتی که در نام کاربری آنها کلمات نامناسب استفاده شده باشد نمایش داده نخواهد شد. 

2: نظرات حاوی تبلیغ، توهین یا نام بردن از اساتید دیگر به هر نحو نمایش داده نخواهد شد. 

3: محصولات فقط مختص افرادی است که آن را خریداری کرده اند و سایت قدرت اراده بابت اشتراک گذاری آنها با دیگران هیچ گونه رضایتی ندارد. 

4: سایت قدرت اراده سایتی آموزشی و تابع قوانین رسمی کشور است و در آن هیچ گونه مطلبی مغایر با قوانین گذاشته نخواهد شد.